Nastava

Nastava – opšte informacije

Kursevi se organizuju za sve zainteresovane, bez obzira na uzrast (od 5 do 105 godina) i bez obzira na nivo znanja (od početnog do naprednog). Nastava se odvija u našim učionicama u TC „Mozaik“.

Grupe se formiraju u zavisnosti od uzrasta i znanja polaznika. Jednu grupu čini 7 do 10 polaznika. Časovi se održavaju dva puta nedeljno i dužina jednog časa zavisi od vrste kursa. Raspored nastave je prilagođen potrebama i mogućnostima naših polaznika.

Individualni časovi se mogu organizovati na zahtev naših polaznika.

 

Nastava za decu i omladinu

U nastavi se koriste najsavremenije metode koje podstiču maštu i motivišu kako decu tako i omladinu da što lakše i bolje usvoje sve četiri jezičke veštine – govor, čitanje, pisanje i slušanje.Jednu grupu čini do desetoro dece približnog uzrasta i nivoa znanja. Nedeljno se organizuju dva časa, a dužina jednog časa zavisi od uzrasta dece.

  • Za decu do 7 godina jedan čas traje 30 minuta.
  • Za decu od 7 do 10 godina jedan čas traje 45 minuta.
  • Za decu stariju od 10 godina jedan čas traje 60 minuta.
  • Za sve omladinske kurseve (od 13 do 17 godina) jedan čas traje 60 minuta.
  • Svi kursevi su standardni i traju koliko i sama školska godina.

Nastava se organizuje za sve nivoe znanja.

Nastava za odrasle

Našim odraslim polaznicima nudimo mogućnost da steknu osnovu iz jezika za koji se odluče, ili pak, da usavrše ranije stečeno znanje. Nastava je organizovana tako da se razvijaju sve četiri jezičke veštine (govor, čitanje, pisanje, slušanje), a krajnji cilj je da se ostvari sporazumevanje na datom jeziku.

Standardni kursevi traju od 6 do 8 meseci, dva puta nedeljno po 60 minuta. Nastava se organizuje za sve nivoe znanja .

Poslovni kursevi traju od 6 do 8 meseci, dva puta nedeljno po 60 minuta. Kandidati se pripremaju za stvarne životne situacije; za sve one koji razmišljaju o budućnosti.

Ubrzani kursevi traju 4 meseca, dva puta nedeljno po 90 minuta. Namenjeni su poslovnim ljudima i onima koji za kratak vremenski period treba da savladaju što više.

Ubrzani letnji kursevi od 01.06. do 31.07., tri puta nedeljno po 90 minuta. Za sve one koji hoće na pametan način da iskoriste leto i za kratko vremem nauče mnogo. letnji poslovni kurs – kandidati sa vec stecenim znanjem stranog jezika mogu da usavrse konverzaciju i poslovnu prepisku

NOVO!
Letnji poslovni kursevi – Kandidati sa već stečenim znanjem stranog jezika mogu da usavrše konverzaciju i poslovnu prepisku

Na kraju uspešno završenog kursa i položenog krajnjeg testa kandidati dobijaju sertifikat škole .